Länkar

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollegor

 

 • Susan Hanshoff, Leg. psykoterapeut

 

 

 

 

"Livet är narrativt. Över tid förändras våra berättelser. Vad vi har gjort utav det som var."

Elisabet Wollsén

Psykoterapi

 

 • Individualterapi
 • Parterapi
 • Familjeterapi
 • Familjerådgivning
 • Familjestöd
 • Krisstöd
 • Utbildningsterapi

 

Handledning & utbildning

 

 • Konsultation
 • Handledning med systemisk inriktning
 • Enskild- och grupphandledning
 • Utbildningshandledning (steg 1 och steg 2)

 

 • Föreläsningar - Familjeperspektiv på missbruk/beroende
 • Föreläsningar familjeterapi (teori och praktik)

Företag & organisationer

 

 • Utbildning
 • Personalstöd
 • Krishantering
 • Coaching