Om mig

Arbete


Sedan 1996 har jag arbetat med familjebehandling/ familjeterapi/parterapi och individualterapi inom öppenvård, kommunal verksamhet och i privat regi. Jag är också specialiserad att arbeta med anhörig- och beroendeproblematik. Jag har vidareutbildat mig i bl a EFT, emotionellt fokuserad parterapi. Under senare år är jag också inriktad att erbjuda psykoterapi till unga vuxna.


Utbildningar/föreläsningar(ett urval, för mer info - se Lisa Koser)

 • Föreläsning Dialogical Feedback oriented family therapy
  Socionomdagarna, nov 2019, Lisa Koser & Luke Sheahan
 • Föreläsning Nordiska nätverkskonferensen i Trondheim, Norge, juni 2019, "Familjer som konsulter till socialtjänsten – dialogiska processer i samarbete med Bromma familjebehandlarteam (BFB)",

  Lisa Koser & Christer Sabel

 • Föreläsning om "Familjen som konsult - 31 samforskningsamtal och familjers röster om upplevelser av familjebehandling", Lisa Koser & Christer Sabel, Bromma familjebehandlarteam, Nationella Familjeterapikongressen Möten som förbinder, Kors & Tvärs, Djupt & Brett, Stockholm 5 oktober 2018

 • Föreläsning om "Peter Rober och Karine Van Trichts feedbackmodell i en svensk kontext", Lisa Koser, Luke Sheahan, Christer Sabel, Bromma familjebehandlarteam, Nationella Familjeterapikongressen Möten som förbinder, Kors & Tvärs, Djupt & Brett, Stockholm 4 oktober 2018


 • Föreläsning om "Narrativ praxis. Om berättelsernas betydelse i psykoterapirummet". Lisa Koser och Susan Hanshoff, Konferens Unga vuxna dagarna 2018


 • Grundläggande kurs i nätverksarbete. Utbildning för personal inom vuxenenhet i Bromma stadsdelsförvaltning, 2017-2018, en termin


 • Heldagsutbildning med Eva Edberg, författare och illustratör, för hela Kalmar Läns familjehemsenheters familjehem, jourhem och kontaktfamiljer om "Barnets stöd i fokus, att stödja vid svåra samtal och stärka vid sårbara situationer", 2018


 • Föreläsning "Barnets röster i centrum", Socionommässan med Eva Edberg, författare och illustratör, 18-19/10, 2017


 • Grundkurs i systemteori, Ersta Sköndal, 2017, socionomprogrammet, introduktionsdagar för studenter kring systemteori, baskursens teoridel


 • Seminarium "Det ordnar sig det ordnar sig", Skyddsvärnet april 2017 med Eva Edberg, författare och illustratör


 • Föreläsning "Samforskning inom familjebehandling", Basutbildning i psykoterapi, systemisk inriktning, Karolinska institutet 2016


Övrigt


 • Ordförande i Föreningen för Familje- och Systemorienterad terapi i Stockholm (FFST) pågående 2016-


  • Arrangör (FFST) fördjupningsdag 2019 i Stockholm med Peter Rober, professor i klinisk psykologi på the Institute for Family and Sexuality Studies, Faculty of Medicine, University of Leuven, Belgium och the Centre of Marital and Family Therapy at UPC KU Leuven


  • Arrangör (FFST) av Nationell familjeterapikongress i Stockholm, oktober 2018, FFST och Svenska föreningen för familjeterapi (SFFT)


 • Pågående studie samforskning med 31 familjer om deras upplevelse av samarbetet med familjeterapeuter, beräknas publiceras 2019/2019


  • Producent av sex kortfilmer i utbildningssyfte samt 2 filmer översatta till engelska)

   Familjers upplevelser av vad som blir en skillnad efter familje-behandling inom socialtjänst 2018

   Ny film Unga vuxna i psykoterapi 2018

   Om unga vuxna i psykoterapi 2016

   Narrativ psykoterapi 2016

   Barn i samforskning 2015 (svensk och eng version)

   Samforskning i praktiken 2014 (svensk och eng version)


 • FFST arrangerar workshop heldag med Harlene Anderson, okt 2016
 • Arrangör av Narrativt nätverk i Stockholm sedan 2009-


  Utbildning

  Utbildning i kreativa metoder med Katrin Byreus, Stockholm 2019


  Mindful Self-Compassion (MSC) - självmedkänsla, grundutbildning, Sverige Hälsan, 2019


  Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi enl UHÄ, Karoliniska Institutet, 2015-2017


  Emotionellt Fokuserad Parterapi (EFT), Stockholm med Dr. Rebecca Jorgensson Grundkurs 2016


  Utbildning i att hålla familjerekonstruktion för grupper, 2015

   

  Utbildning Tryggare Barn - en kurs i lugnt föräldraskap, Stockholm 2014

   

  Trappanutbildning - Ersta Sköndal - bearbetande och jagstödjande krissamtal för barn som bevittnat våld, 2013

   

  Nätverkslagsutbildning med Gunnar Forsberg och Johan  Klefbeck – HB Nordiska nätverksprojekt 2012-2013


  Utbildning i samforskning, Björn Holmberg 2011-2012

   

  Grundläggande psykoterapiutbildning Linköping– Legitimerad psykoterapeut 2010-2013

   

  Magisterexamen i psykoterapi - Linköpings universitet, 2013

   

  Filosofie magisterexamen i socialt arbete, Stockholms universitet, socialhögskolan Stockholm, 2009

   

  Utbildning Narrativ Familjeterapi, Stockholm, 2009


  Utbildning Lösningsinriktad intensiv hemmabaserad familjeterapi (LIHF), Lund, 2009

   

  MI-utbildning, återfallspreventionsutbildning, anhörigutbildning spelberoende, Stockholm, 2007-2009

   

  BBIC-utbildad  - Barns  behov i centrum, Stockholm

   

  Grundläggande psykoterapiutbildning med familjeterapiinriktning, 2005-2007

   

  Ledarskapsutbildning, chefs- och ledarutvecklingsprogram, Stockholm, 2005

   

  Kognitiv beteendeterapi (KBT) - Orienteringsutbildning, MI, Acceptance and  Commitment Therapy (ACT), tvångssyndrom, ångest- och depression m m, 2006

   

  Grundläggande handledarutbildning, socialhögskolan Stockholm, 2004

   

  Ersta vändpunktens anhöriggruppledarutbildning (barn, ungdomar, vuxna), 1999-2001

   

  Psykodrama, Morenoinstitutet, Stockholm, 1995-1996

   

  Föräldraprogram; Föräldrakraft (B.Kimber) Livshjulet (E.Hagborg), Föräldraprogram (Ersta Vändpunkten)

   

  Socionomutbildning, Stockholms universitet 1992-1996


  Psykoterapi

  • Individualterapi
  • Parterapi
  • Familjeterapi
  • Familjerådgivning
  • Familjestöd
  • Krisstöd
  • Utbildningsterapi
  • Konsultation


  Handledning & utbildning

  • Handledning med integrativa modeller utifrån systemisk och salutogen grund
  • Enskild- och grupphandledning
  • Utbildningshandledning (basutbildning i psykoterapi samt för grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande "steg 2")
  • Utbildning Barns röster i socialt arbete
  • Utbildning systemteoretiska modeller med salutogen grund (teori och praktik)
  • Familjeperspektiv missbruk/beroende etc
  • Nätverksutbildning
  • Uppföljnings- och utvärderingsmodeller

  Företag & organisationer

  • Utbildning
  • Personalstöd
  • Krishantering
  • Coaching  Copyright © 2012, Lisa Koser – Kommunikation, mail: lisakoser1@gmail.com, Tfn: 0708-86 13 67