Om mig

Arbete

 

Sedan 1996 har jag arbetat med familjebehandling/ familjeterapi/psykoterapi inom öppenvård, kommunal verksamhet och i privat regi. Jag är också specialiserad att arbeta med anhörig- och beroendeproblematik.

 

Övrigt

 

 • Ordförande i Föreningen för Familje- och Systemorienterad terapi i Stockholm (FFST)
 • Arrangör av Narrativt nätverk i Stockholm sedan 2009

 

Utbildning

 

Handledare- och lärarutbildning i psykoterapi, Karolinska Institutet, 2015-2017

 

Emotionellt Fokuserad Parterapi (EFT), Stockholm med Dr. Rebecca Jorgensson Grundkurs 2016

 

Utbildning i att hålla familjerekonstruktion för grupper, 2015

Utbildning Tryggare Barn - en kurs i lugnt föräldraskap, Stockholm 2014

Trappanutbildning - Ersta Sköndal - bearbetande och jagstödjande krissamtal för barn som bevittnat våld, 2013

Nätverkslagsutbildning med Gunnar Forsberg och Johan Klefbeck – HB Nordiska nätverksprojekt 2012-2013

 

Utbildning i samforskning, Björn Holmberg 2011-2012

Grundläggande psykoterapiutbildning Linköping– Legitimerad psykoterapeut 2010-2013

Magisterexamen i psykoterapi - Linköpings universitet, 2013

Filosofie magisterexamen i socialt arbete, Stockholms universitet, socialhögskolan Stockholm, 2009

Utbildning Narrativ Familjeterapi, Stockholm, 2009

 

Utbildning Lösningsinriktad intensiv hemmabaserad familjeterapi (LIHF), Lund, 2009

MI-utbildning, återfallspreventionsutbildning, anhörigutbildning spelberoende, Stockholm, 2007-2009

BBIC-utbildad - Barns behov i centrum, Stockholm

Grundläggande psykoterapiutbildning med familjeterapiinriktning, 2005-2007

Ledarskapsutbildning, chefs- och ledarutvecklingsprogram, Stockholm, 2005

Kognitiv beteendeterapi (KBT) - Orienteringsutbildning, MI, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), tvångssyndrom, ångest- och depression m m, 2006

Grundläggande handledarutbildning, socialhögskolan Stockholm, 2004

Ersta vändpunktens anhöriggruppledarutbildning (barn, ungdomar, vuxna), 1999-2001

Psykodrama, Morenoinstitutet, Stockholm, 1995-1996

Föräldraprogram; Föräldrakraft (B.Kimber) Livshjulet (E.Hagström), Föräldraprogram (Ersta Vändpunkten)

Socionomutbildning, Stockholms universitet 1992-1996

 

Psykoterapi

 

 • Individualterapi
 • Parterapi
 • Familjeterapi
 • Familjerådgivning
 • Familjestöd
 • Krisstöd
 • Utbildningsterapi

 

Handledning & utbildning

 

 • Konsultation
 • Handledning med systemisk inriktning
 • Enskild- och grupphandledning
 • Utbildningshandledning (steg 1 och steg 2)

 

 • Föreläsningar - Familjeperspektiv på missbruk/beroende
 • Föreläsningar familjeterapi (teori och praktik)

Företag & organisationer

 

 • Utbildning
 • Personalstöd
 • Krishantering
 • Coaching