Publicerat

Publicerat

 

 

 

 • Artikel i SFT Svensk Familjeterapi Nr 4/2015 "Barnfokus från Listen to me", Humanizing Human Practices, Third International Conference on Dialogical Practices, Kristansand 2015

 

 • Artikel i SFT SVensk Familjeterapi, Nr 3/2015 "Att samforska med barn"

 

 • Fokus på familien - Nordisk tidskrift for familie- och relasjonsarbeid. Universitetsforlaget, Årgång 43, Nr 1/2015, "Familjeterapi och New Public Management"

 • Workshop Nordiska familjeterapikongressen 2014, Åbo Finland, Family Therapy Future – "Konstruktionen av begreppen familjeterapi och internet" – powerpoint - workshop

 • Artikel SFT Svensk familjeterapi nr 2/2014 - "Hur går det med samforskningen?" Samforskningskonferens i Stockholm

 

 • Tidsskriften Socionomen nr 4, 2014 - "Vart tog modet vägen?"

 

 • Fokus på Familien - Nordisk tidsskrift for familie- og relationsarbeid. Universitetsforlaget. Årgång 41, Nr 3/2013 "To go with the flow, möjligheten att aktivt delta i utvecklingen av familjeterapi i en digitaliserad värld"

 

 • Linköpings Universitet, Psykoterapiutbildning 2013 - "Konstruktionen av begreppen familjeterapi och bekymmer på internet - nya förutsättningar för samskapande av gamla begrepp"

 

 • Artikel i SFT - Svensk Familjeterapi - nr 3/2013 - "Jag vill berätta för er....Samforskning som en rolig hobby eller systematisk utvärdering?"

 • Artikel i SFT Svensk Familjeterapi - nr 3/2012 om "Kunskap tillhör alla och kostar inget"

 

 • Artikel i SFT Svensk Familjeterapi 2011 om "Språksystemiskt tänk i vardagen"

 

 • Artikel i SFT Svensk familjeterapi 2009, "Offer och förövare" Börje Svensson intervjuas

 

 • Artikel i SFT Svensk Familjeterapi 2009 "En sammanfattning om nätverksperspektiv i vägen ur ett missbruk"

 

 • Masteruppsats publicerad Institutionen för socialt arbete - Stockholms universitet 2009: "Att göra nya val - om nätverkets betydelse i ungdomars väg ur missbruk" Även publicerad som Fou-rapport - Rapport FoU Södertörns Skriftserie nr 77/09

Psykoterapi

 

 • Individualterapi
 • Parterapi
 • Familjeterapi
 • Familjerådgivning
 • Familjestöd
 • Krisstöd
 • Utbildningsterapi

 

Handledning & utbildning

 

 • Konsultation
 • Handledning med systemisk inriktning
 • Enskild- och grupphandledning
 • Utbildningshandledning (steg 1 och steg 2)

 

 • Föreläsningar - Familjeperspektiv på missbruk/beroende
 • Föreläsningar familjeterapi (teori och praktik)

Företag & organisationer

 

 • Utbildning
 • Personalstöd
 • Krishantering
 • Coaching