Hem

Välkommen att kontakta mig

 

 • Om du upplever svårigheter i din parrelation/familjerelation

 • Om du lever i en nybildad familj med barn/vuxna med behov att hantera bekymmer som kan uppstå i den nya familjekonstellationen

 

 • Om du är ung vuxen och har behov av psykoterapi för att hantera bekymmer som påverkar ditt liv

 

 • När du kan vara i behov av eget stöd för att t ex hantera oro, ångest, missbruk eller andra bekymmer

 • Om du lever i en familj där en familjemedlem har missbruks- eller beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa

Lisa Koser, socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi

Psykoterapi

 

 • Individualterapi
 • Parterapi
 • Familjeterapi
 • Familjerådgivning
 • Familjestöd
 • Krisstöd
 • Utbildningsterapi

 

Handledning & utbildning

 

 • Konsultation
 • Handledning med systemisk inriktning
 • Enskild- och grupphandledning
 • Utbildningshandledning (steg 1 och steg 2)

 

 • Föreläsningar - Familjeperspektiv på missbruk/beroende
 • Föreläsningar familjeterapi (teori och praktik)

Företag & organisationer

 

 • Utbildning
 • Personalstöd
 • Krishantering
 • Coaching