Handledning & Utbildning

Ta gärna kontakt vid intresse för att höra mer om utbildningar och vilken form av handledning jag kan erbjuda

 

Jag kan handleda och utbilda i familjeterapi på systemteoretisk grund och åtar mig utbildnings- och handledningsuppdrag på arbetsplatser inom vård- och behandlingssektorn samt skolor och förskolor. Min teoretiska grund utgår från strukturella-, narrativa-, språksystemiska- och lösningsfokuserade teorier.

Jag har lång erfarenhet av olika föräldraprogram samt anhörigprogram för barn, ungdomar, vuxna med erfarehet av beroendeproblematik där jag både varit verksam som gruppledare samt utbildat arbetsgrupper.

 

Jag har cirka 20 års erfarenhet av öppenvård för ungdomar med allvarlig psykiatrisk problematik, kriminalitet, missbruk/beroende och deras familjer. Jag har lång erfarenhet av att ha byggt upp flera riktade öppenvårdsverksamheter för målgruppen inom kommunal regi.

 

Jag håller även utbildningar utifrån ett familje och nätverksperspektiv på missbruk/beroende samt kris och sorg i familjen.

Under många år har jag intresserat mig för forskning och kvalitetsutvärderingsformer. Sedan 2011 har jag varit med och utvecklat samforskning som kvalitetsutvärderings-

metod med en pågående studie inom socialt arbete. Jag håller i konferensdagar kring detta samt har startat upp nätverk i Sverige. Jag håller också i utbildningar i samforskning.

 

Jag är också delaktig i en för Sverige ny feedbackmodell som rör utvärdering och behandling. Den bygger på en modell, Feedback Oriented Dialogical Therapy, utvecklad av Peter Rober och Karine Van Tricht, verksamma inom familjeterapi i Belgien. Modellen är anpassad till familjeterapi.

Psykoterapi

 

 • Individualterapi
 • Parterapi
 • Familjeterapi
 • Familjerådgivning
 • Familjestöd
 • Krisstöd
 • Utbildningsterapi

 

Handledning & utbildning

 

 • Konsultation
 • Handledning med systemisk inriktning
 • Enskild- och grupphandledning
 • Utbildningshandledning (steg 1 och steg 2)

 

 • Föreläsningar - Familjeperspektiv på missbruk/beroende
 • Föreläsningar familjeterapi (teori och praktik)

Företag & organisationer

 

 • Utbildning
 • Personalstöd
 • Krishantering
 • Coaching