Länkar

Länkar

Kollegor

 


 • Susan Hanshoff, Leg. psykoterapeut

"Livet är narrativt. Över tid förändras våra berättelser. Vad vi har gjort utav det som var."

                                           

Elisabet Wollsén

Psykoterapi

 • Individualterapi
 • Parterapi
 • Familjeterapi
 • Familjerådgivning
 • Familjestöd
 • Krisstöd
 • Utbildningsterapi
 • Konsultation


Handledning & utbildning

 • Handledning med integrativa modeller utifrån systemisk och salutogen grund
 • Enskild- och grupphandledning
 • Utbildningshandledning (basutbildning i psykoterapi samt för grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande "steg 2")
 • Utbildning Barns röster i socialt arbete
 • Utbildning systemteoretiska modeller med salutogen grund (teori och praktik)
 • Familjeperspektiv missbruk/beroende etc
 • Nätverksutbildning
 • Uppföljnings- och utvärderingsmodeller

Företag & organisationer

 • Utbildning
 • Personalstöd
 • Krishantering
 • CoachingCopyright © 2012, Lisa Koser – Kommunikation, mail: lisakoser1@gmail.com, Tfn: 0708-86 13 67