Publicerat

Publicerat • Artikel i SFT Svensk Familjeterapi Nr 1/2017 "Feedback i familjeterapi utifrån ett systemiskt perspektiv", av Lisa Koser


 • Artikel i SFT Svensk Familjeterapi Nr 4/2015 "Barnfokus från Listen to me", Humanizing Human Practices, Third International Conference on Dialogical Practices, Kristansand 2015 • "Familjeterapi och New Public Management", Fokus på familien - Nordisk tidskrift for familie- och relasjonsarbeid. Universitetsforlaget, Årgång 43, Nr 1/2015

 

 • Workshop Nordiska familjeterapikongressen 2014, Åbo Finland, Family Therapy Future – "Konstruktionen av begreppen familjeterapi och internet"  

  • Fokus på Familien - Nordisk tidsskrift for familie- og relationsarbeid. Universitetsforlaget. Årgång 41, Nr 3/2013  "To go with the flow, möjligheten att aktivt delta i utvecklingen av familjeterapi i en digitaliserad värld"


 • Linköpings Universitet, Psykoterapiutbildning 2013 - "Konstruktionen av begreppen familjeterapi och bekymmer på internet - nya förutsättningar för samskapande av gamla begrepp"


  • Artikel i SFT Svensk familjeterapi 2009, "Offer och förövare" Börje Svensson intervjuas


 • Artikel i SFT Svensk Familjeterapi 2009 "En sammanfattning om nätverksperspektiv i vägen ur ett missbruk"


Psykoterapi

 • Individualterapi
 • Parterapi
 • Familjeterapi
 • Familjerådgivning
 • Familjestöd
 • Krisstöd
 • Utbildningsterapi
 • Konsultation


Handledning & utbildning

 • Handledning med integrativa modeller utifrån systemisk och salutogen grund
 • Enskild- och grupphandledning
 • Utbildningshandledning (basutbildning i psykoterapi samt för grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande "steg 2")
 • Utbildning Barns röster i socialt arbete
 • Utbildning systemteoretiska modeller med salutogen grund (teori och praktik)
 • Familjeperspektiv missbruk/beroende etc
 • Nätverksutbildning
 • Uppföljnings- och utvärderingsmodeller

Företag & organisationer

 • Utbildning
 • Personalstöd
 • Krishantering
 • CoachingCopyright © 2012, Lisa Koser – Kommunikation, mail: lisakoser1@gmail.com, Tfn: 0708-86 13 67