Hem

Välkommen att kontakta mig


  • Om du upplever svårigheter i din parrelation/familjerelation

 

  • Om du lever i en nybildad familj med barn/vuxna med behov att hantera bekymmer som kan uppstå i den nya familjekonstellationen


  • Om du är ung vuxen och har behov av psykoterapi för att hantera bekymmer som påverkar ditt liv


  • När du kan vara i behov av eget stöd för att t ex hantera oro, ångest, missbruk eller andra bekymmer

 

  • Om du lever i en familj där en familjemedlem har missbruks- eller beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa, och/eller att det förekommer våld

Lisa Koser, socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi