Hem

Välkommen att kontakta mig


 • Om du upplever svårigheter i din parrelation/familjerelation

 

 • Om du lever i en nybildad familj med barn/vuxna med behov att hantera bekymmer som kan uppstå i den nya familjekonstellationen


 • Om du är ung vuxen och har behov av psykoterapi för att hantera bekymmer som påverkar ditt liv


 • När du kan vara i behov av eget stöd för att t ex hantera oro, ångest, missbruk eller andra bekymmer

 

 • Om du lever i en familj där en familjemedlem har missbruks- eller beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa, och/eller att det förekommer våld

Lisa Koser, socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi

Psykoterapi

 • Individualterapi
 • Parterapi
 • Familjeterapi
 • Familjerådgivning
 • Familjestöd
 • Krisstöd
 • Utbildningsterapi
 • Konsultation


Handledning & utbildning

 • Handledning med integrativa modeller utifrån systemisk och salutogen grund
 • Enskild- och grupphandledning
 • Utbildningshandledning (basutbildning i psykoterapi samt för grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande "steg 2")
 • Utbildning Barns röster i socialt arbete
 • Utbildning systemteoretiska modeller med salutogen grund (teori och praktik)
 • Familjeperspektiv missbruk/beroende etc
 • Nätverksutbildning
 • Uppföljnings- och utvärderingsmodeller

Företag & organisationer

 • Utbildning
 • Personalstöd
 • Krishantering
 • CoachingCopyright © 2012, Lisa Koser – Kommunikation, mail: lisakoser1@gmail.com, Tfn: 0708-86 13 67