Hem

Välkommen att kontakta mig för psykoterapi


  • Om du upplever svårigheter i din parrelation och/eller i din familj

 

  • Om du lever i en nybildad familj med barn/vuxna där det kan finnas behov att hantera utmaningar som kan uppstå i den nya familjekonstellationen


  • Om du är ung vuxen och har behov av psykoterapi för att hantera bekymmer som påverkar ditt liv


  • När du kan vara i behov av eget stöd för att hantera t ex oro, ångest, kriser eller andra bekymmer

 

  • Om du lever i en familj/har erfarenhet av att en familjemedlem har missbruks- eller beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa, och/eller att det förekommit/förekommer våld


Välkommen att kontakta mig för handledning och utbildning


  • Jag erbjuder även handledning för arbetsgrupper, både verksamhetshandledning inom socialtjänst, psykiatri, privata verksamheter samt utbildningshandledning


  • Jag erbjuder även utbildningar och föreläsningar för socialtjänst, privata vårdalternativ, högskolor och universitet
Jag heter Lisa Koser och är verksam som socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi.


Sedan 1996 har jag arbetat med familjebehandling, familjeterapi, parterapi och individualterapi inom öppenvård, kommunal verksamhet och i privat regi. Jag har också under många år, erbjudit unga vuxna psykoterapi på en unga vuxna mottagning och erbjuder numera detta i privat regi genom min egen mottagning. Jag är också specialiserad att arbeta med anhörig- och beroendeproblematik, både enskilt, med familjer och i grupp. Jag har också vidareutbildat mig i bl a Emotionellt fokuserad parterapi (EFT) och i Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT). Jag arbetar även som handledare och utbildare sedan flera år tillbaka och skriver också artiklar och rapporter samt producerar kortfilmer.